21 Mayıs 2014 Çarşamba

Esat Ertaç Erbesler Yazdı: Bosna'da Egemenlik Sorunu-Dayton Anlaşması

Esat Ertaç Erbesler Yazdı: Bosna'da Egemenlik Sorunu-Dayton Anlaşması Esat Ertaç Erbesler'in Dayton Anlaşması konusunda yazdığı eser, Biyografi Net Yayınları tarafından yayınlandı. -------------------------------------------------------------------------------- Dayton Anlaşması ile Avrupa’nın ortasında süren Bosna Savaşı son bulmuştur… Böylece Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı en kanlı trajedi nihayete ermiştir. Dayton Barış Anlaşması, tarafların hiç birinin çıkar elde edemediği sadece geçici uzlaşma sağlanan bir anlaşma olmuştur. Dayton Barış Anlaşması savaşla birlikte ortaya çıkan etkin ayrımcılığı meşrulaştırmıştır. Anlaşma ayrıca Bosna-Hersek içindeki bölünmeyi resmileştirmiştir. Bosna-Hersek sınırları uluslararası düzeyde korunmuşsa da, ateşkes dönemindeki durumun esas alınması, statükonun kalıcı hale gelmesine yol açmıştır. Anlaşmanın sorunlarından biri de Boşnaklar’a yaşam hakkının, sadece Hırvatlarla federasyon yapmaları durumunda sağlanmış olmasıdır. Dayton Anlaşması, Bosna’da birlikte yaşayan çeşitli etnik gruplar arasındaki çatışmaları ve buna neden olan anlaşmazlıkları çözmüş değildir, sadece bu anlaşmazlıkları ertelemiştir. Hatta tam tersine, etnik çatışmaları ve zaten var olan dini ayrılıkları da pekiştirmiştir. Bosna’da Egemenlik Sorunu Biyografi Net Yayınları İstanbul 2014 ISBN:978-605-9004-00-8

13 Ocak 2012 Cuma

HIRKA

Hırka
(Hırka-i Saadetin-Kab Bin Züheyr'in Romanı)
Mahmut Çetin
EDİLLE YAYINLARI, 104 sayfa, 3. hamur

Hırka.. Şanlı sahabe kadrosundan Kab bin Züheyr'in hayatını anlatan bir küçük roman. Hırka.. İsyan tövbeye uzanan gözyaşı rahmetini yaşatan, hissettiren bir eser. Hırka.. Kaside-i Bürde'nin, Hırka-i Saadet'in romanı.